werkplezier ANOROC academy

Werkplezier: ooit was ik echt enthousiast over mijn werk

O

oit was ik écht enthousiast over mijn werk, maar niet meer, ik heb dat eigenlijk zelf niet door gehad”, zegt Oet. “Ik weet niet of mijn organisatie wel gebruik maakt van mijn talent.” Ik sta met hem na te praten in de hal bij z’n Rotterdamse werk.

Werkplezier

In de week van het werkgeluk het verhaal van Oet.

De man die ik ken als de man met de pretoogjes kijkt bedenkelijk. Zijn ogen staan dof. “Ik zit hier als product owner in de verkeerde rol, ik ben verantwoordelijk voor de implementatie en de doorontwikkeling van functionaliteiten en systemen, maar we hebben in die Proefsessie van jou net gezien dat m’n talent meer ligt in het bedenken van innovaties en verbinden met mensen”.

Een paar maanden later zit hij bij mij op de bank in Friesland. Ik vraag hem uit. “Ik wil graag mooie dingen bedenken met enthousiaste mensen en techniek”. In een opstelling kijken we stap voor stap naar z’n verlangen. We zien hoe oma z’n pa heeft tegengehouden: “blijf zitten waar je zit!” Zijn pa had het liefste wel vooruit gegaan. Met dat inzicht komt er beweging en ontstaat er een roadmap naar zijn ideale baan.

We komen op een functie waarin hij technische gadget achtige oplossingen en apps kan bedenken die het leven makkelijker maken samen met anderen waarbij er veel speelruimte is. Opeens schiet me te binnen dat ik een baan voor hem weet!

En zo geschiedde. Hij heeft zijn ‘boys-and-toys’  baan gevonden. Soms mag hij buiten spelen met nieuwe gadgets. 

Voor iedereen is er leuk werk te vinden. Soms heb je het gewoon nog niet gevonden omdat je niet precies weet wat of omdat je nog niet naar jezelf hebt toegegeven dat je werk niet leuk is. Of wellicht heb jij van je ouders geleerd dat werken ‘moet’ en heb je daarbij de associatie gekregen dat daar ‘niet leuk’ bij hoort. Wat het ook is, het verhaal van Oet leert ons dat werken wel degelijk leuk kan zijn. 

De ideale baan lijkt mij om leuke mooie dingen te bedenken met enthousiaste mensen, techniek en gadget achtige producten en apps.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *