Zelfsturing vanuit talent | cyane principe

Zelfsturing vanuit talent ANOROC academy

Bij een cyane organisatie gaat het om een evolutionair idee; het ontdekken van de ware eigenheid en het ontwikkelen en ontvouwen van het unieke potentieel per individu. De organisatie wordt zich bewust van de pijn en de leegte in het moderne leven; het denken wordt verheerlijkt en het lichaam verwaarloost. 

Dit programma draait om het gedachtengoed van Frederic Laloux. Bij cyaan draait het erom dat je je los maakt van het ego en eenwording met jezelf, de mensen om je heen en de natuur. De medewerkers bepalen de cultuur van de organisatie. Mensen gaan ergens werken omdat ze zich aangetrokken voelen door de missie en visie van het bedrijf (intrinsieke motivatie).

Wordt verwacht voorjaar 2021. Dit programma is nu al op maat te boeken voor teams of organisaties. Uiteraard 100% online.