Talentbegeleider voor docenten

Talent begeleider ANOROC academy

Op dit moment worden proeflessen gegeven over talent en groepsdynamiek aan studenten. Deze winter volgt een programma voor docenten.